Vluchtelingenwerk Coach

VluchtelingenWerk Nederland – Intergratiecoach
Het werven van intergratiecoaches in de regio Deventer.

Vluchtelingenwerk Coach

Concept:
We zijn niet allemaal hetzelfde en we kunnen veel van elkaar opsteken.
Het concept prikkelt de Nederlandse bevolking om van immigranten te leren en vice versa. 

concept & vormgeving: Concept in Beeld